Városüzemeltetés

  • Parkok, közterületek gondozása
  • Temetők üzemeltetése, karbantartása
  • Közterületen elhelyezett berendezési tárgyak, felszerelések karbantartása
  • Önkormányzati bel és külterületi utak karbantartása, kátyúzása
  • Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása

Vállaljuk továbbá, utcabútorok, települési információs táblák, utcanévtáblák, készítését és kihelyezését, autóbuszvárók létesítését. (Referencia település: Adony, Sárbogárd, illetve Szabadegyháza)