Híreink

Megújuló hulladékgazdálkodás, együttműködő önkormányzatok

Molnár Tibor (b) a Dészolg Kft. ügyvezetője, dr. Galambos Dénes, Ferencz Kornél és dr. Dorkota Lajos a rendezvényen Fotós: Ady Géza

A Vertikál Zrt. hagyományos évzáró összejövetele a közszolgáltatói rendszerek integrációjáról, ezen belül, ennek részeként a hulladékgazdálkodás eredményeiről és megújításáról szólt.

A Vertikál Nonprofit Zrt., a Dunanett Nonprofit Kft. és a Dészolg Kft. közös évértékelő rendezvényét megtisztelte részvételével dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő és dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) elnöke is. Ferencz Kornél a Vertikál Zrt. igazgatóságának elnöke meghívására az említetteken kívül a Dunaújváros – Sárbogárd – Adony térség szinte valamennyi polgármestere és szakmai képviselete fontosnak érezte, hogy részt vegyen ezen a rendezvényen.

Ünnepi szállítási rend

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 23-án a hulladékszállítás változatlan rendben történik.

Dészolg  Kft.

Változás a törökbálinti ügyfélszolgálatnál

Tájékoztatjuk a Törökbálinti Ügyfeleinket, hogy ügyfélszolgálatunk a Bajcsy Zs. u. 8. szám alól a Köztársaság tér 10. szám alá költözik.

A költözés miatt 2017. április 21-i és a 24-i napon zárva tartunk, az első ügyfélfogadási nap április 26.

Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. december 26-án (hétfő) esedékes hulladékszállítás megváltozott időpontja december 24. szombati napra módosul.

Érintett települések:

  • Adony
  • Besnyő
  • Beloiannisz
  • Ercsi
  • Dég
  • Mezőszilas
  • Igar

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás holding rendszerű átszervezéséről

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2016.04.01-vel hatályba lépett 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerű működésre került átszervezésre. A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t.

Társaságunk változatlanul teljesíti a közszolgáltatási feladatot az ingatlanhasználók részére, mivel a szolgáltatás nyújtása és az ügyfélszolgálati feladatok ellátása a jövőben is megilleti. A feladatmegosztás következtében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására, ezért 2016.04.01-ét követően teljesített közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt állítja ki az Önök részére.

Tisztelettel:

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

Tájékoztató a kétkukás gyűjtés szabályairól

Ezúton tájékozatjuk az érintetteket, hogy a korábban kiadott tájékoztatótól eltérően, március 15. és április 15. közötti időszakban a szerves hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet mellé szabályszerűen (maximum 70 cm hosszú zsineggel átkötött) kihelyezett, metszésből származó zöldet is elszállítjuk.

A fenti időszakot követően, az egyéb szerves anyagok pl. fű, falevél stb. a hetente szállításra kerülő hagyományos edényzetbe kerülnek elszállításra, amennyiben ezen felül pótigény merülne fel , azt csak a Szolgáltatónál vásárolt szabvány felirattal ellátott zsákban történhet.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Vertikál Nonprofit Zrt.

Tolnanémedi, Nagyszékely, Kisszékely tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kialakult hó helyzet miatt, 2016. január 7.-én elmaradt hulladékszállítást  Tolnanémedi, Nagyszékely, Kisszékely településeken 2016. január 11.-én hétfőn pótoljuk.

Dészolg Kft.

Közérdekű tájékoztató a hulladékgazdálkodásban használható hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos kárrendezésről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát: gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;
 

Tájékoztató lakossági elektronikai hulladékgyűjtési akcióról!

Adony Város Önkormányzata kezdeményezésére a Dészolg Kft. (2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.) átfogó szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez Adony város belterületén elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére. A szervezett elektronikai gyűjtés időpontja: 2015. szeptember 26. szombat 9:00-11:00.

 

Oldalak