Tájékoztató a kétkukás gyűjtés szabályairól

Ezúton tájékozatjuk az érintetteket, hogy a korábban kiadott tájékoztatótól eltérően, március 15. és április 15. közötti időszakban a szerves hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet mellé szabályszerűen (maximum 70 cm hosszú zsineggel átkötött) kihelyezett, metszésből származó zöldet is elszállítjuk.

A fenti időszakot követően, az egyéb szerves anyagok pl. fű, falevél stb. a hetente szállításra kerülő hagyományos edényzetbe kerülnek elszállításra, amennyiben ezen felül pótigény merülne fel , azt csak a Szolgáltatónál vásárolt szabvány felirattal ellátott zsákban történhet.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Vertikál Nonprofit Zrt.