Lomtalanítás

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja bevezetni az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő a háztartásban keletkezett lom elszállítását úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-kézszülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemészállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből számazó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.

 

Kéjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgátató felé.

Adonyi régió : 0625/504-520

Sárbogárdi régió: 0625/508-990